DISCLAIMER

“De advisering van Praktijk Hans Siepman is uitdrukkelijk niet bedoeld als reguliere medische behandeling of de vervanging daarvan door je huisarts of medisch specialist. De adviezen bevatten uitsluitend algemene handvatten voor een beter leefpatroon. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten wordt u dringend aangeraden direct contact op te nemen met de behandelend (huis-)arts of medisch specialist.”

Vergoedingen
De sessie wordt helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik heb hier bewust voor gekozen vanwege de administratieve lasten en plichten welke opgelegd worden door de zorgverzekeraars. Dit gaat ten koste van de behandeltijd. Daarnaast hebben de meeste zorgverzekeraars de dekking van alternatieve geneeswijzen uit het aanvullend pakket geschrapt.